Klantenservice - Extra Warmte  thumbnail

Klantenservice - Extra Warmte

Published Jun 05, 24
7 min read

Deze elementen zijn uiterst betrouwbaar en hebben een zeer lange levensduur - infrarood verwarming onder vloerkleed. Dikwijls zijn deze elementen voorzien van een incoloy coating en gevuld met magnesiumoxide of keramisch zand (infrarood verwarming onder vloerkleed). De vorm van het element is in feite totaal onbelangrijk voor de werking. infrarood verwarming onder vloerkleed. Alleen de totale oppervlakte van het element in combinatie met een bepaald vermogen (wattage) en de reflector achter de straler zijn belangrijk voor de werking

Via indirecte warmtewerking en via het centrale zenuwstelsel komt langgolvige IRC-straling in het hele lichaam. De carbonstraler geeft eveneens en enkel langgolvig infrarood. Deze heeft een groter stralingsoppervlak maar een mindere oppervlaktetemperatuur waardoor deze straler niet bruikbaar is voor therapeutische doeleinden. De carbonstraler dient enkel om te relaxen in een aangename warme omgeving, maar heeft geen meerwaarde in bestrijding van spier en gewrichtsaandoeningen.

Een full spectrum Philips lamp geeft wanneer hij niet gedimd is maximaal 20% kortgolvig infrarood (IR-A) 60% middengolvig infrarood (IR-B) en 20% langgolvig infrarood (IR-C) (infrarood verwarming onder vloerkleed). Enkel bij aanwezigheid van kortgolvig infrarood is het lichtgevend element aanwezig, waardoor zelfs de leek gemakkelijk een IRA kortgolvige straler kan herkennen. infrarood spiegels. In geen enkel geval is er korte golf aanwezig in een incoloy straler, (=zwartstraler) ongeacht zijn vorm, of in een carbonstraler

Ze zijn direct warm als ze ingeschakeld worden. Ook wanneer grotere afstanden overbrugd moeten worden (bij grote cabines/ruimtes) werkt deze straler efficiënter - infrarood verwarming onder vloerkleed. Nadelen van deze kortegolf stralers zijn een kortere levensduur, de hogere prijs en het niet altijd even prettig aanvoelen op korte afstand (vooral bij rugstralers en op de knieën)

Extra Warmte

Wie kent hem niet: de "rode lamp". In menig gezin aanwezig om snel verlichting te brengen bij een stijve nek of een verrekte rug. Al sinds de jaren vijftig is algemeen bekend dat een lokale behandeling met infrarood licht een gunstig effect heeft op gewrichts- en spierpijnen. Doordat de stralingswarmte in het lichaam doordringt, raken de weefsels goed doorbloed en neemt de soepelheid toe.

Een wetenschappelijk onderzoek dat beide instellingen in de afgelopen drie jaar uitvoerden op verzoek van sauna-importeur Health Company in Alphen aan de Rijn, toonde aan dat een infraroodsauna daadwerkelijk een heilzame uitwerking heeft op mensen met reumatische aandoeningen - infrarood verwarming onder vloerkleed. Het onderzoek, waaraan zeven studenten meewerkten, stond onder leiding van dr. Frits Oosterveld, lector aan de academie voor fysiotherapie van de Saxion Hogeschool, en reumatoloog professor Hans Rasker van het MSTGedurende vier weken bezochten de proefpersonen twee keer per week een infraroodsauna - infrarood verwarming onder vloerkleed. Zowel vooraf als tijdens de behandelingen, enkele dagen na afloop van de kuur en nog eens een maand later werden de effecten gemeten op de pijn, de stijfheid en de vermoeidheid. De uitkomst was verrassend. "De patiënten met reumatoïde artritis gaven na één saunagang van een half uur aan dat de pijn en de stijfheid met zo'n 40 procent was afgenomen

De verschillen tussen de situatie voor en na de saunagang zijn volgens hem zo groot, dat gesproken mag worden van een aantoonbaar effect. Ten aanzien van de vermoeidheid geldt dat niet. Deze was volgens de ondervraagden eveneens iets afgenomen, "maar dit verschil was niet zo significant dat je het bewezen mag noemen. infrarood verwarming onder vloerkleed." Op de middellange en de lange termijn bleek de saunabehandeling volgens Oosterveld minder effectief

"Wil een reumapatiënt er baat bij hebben, dan zal hij de sauna zeer regelmatig moeten bezoeken - infrarood verwarming onder vloerkleed." Om die reden ligt behandeling in een ziekenhuis of kliniek volgens Oosterveld niet zo voor de hand. "Ook al niet omdat de gang naar het ziekenhuis en het aan en uitkleden voor deze patiënten extra belastend is

Ecosun Vt 300 Verlaagd Systeemplafond - Extra Warmte

Echter, zo ver is het nog lang niet - infrarood verwarming onder vloerkleed. "We zullen eerst nog meer onderzoek moeten doen. Ook bij andere groepen reumapatiënten, zoals mensen met fybromyalgie en artrose of andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat." Hoewel nog onduidelijk is of de infraroodtherapie ook voor deze patiënten effectief kan zijn, is Oosterveld inmiddels wel overtuigd van de positieve uitwerking ervan in zijn algemeenheid

"Ook mensen die niets mankeren ervaren een half uurtje in de infraroodsauna als weldadig (infraroodpanelen)." Niet zo vreemd trouwens, vindt Oosterveld. "Doordat je lichaam wordt blootgesteld aan een warmte van 55 graden, wordt je hele fysiologische mechanisme in gang gezet om je lichaamstemperatuur, de zogenaamde kerntemperatuur, op peil te houden. Het hart gaat sneller kloppen, de bloedvaten verwijden zich, waardoor de bloeddruk wat daalt, de huid wordt warmer en gaat transpireren

Onder invloed van de warmte verergert dan namelijk de ontsteking. De sauna is alleen doelmatig zolang de ziekte in een rustige fase verkeert (infrarood verwarming onder vloerkleed)." Hoewel nog tal van zaken nader onderzocht moet worden, heeft de studie van het MST en de Enschedese hogeschool volgens Oosterveld een belangrijk doel gediend, namelijk duidelijkheid verschaffen naar de reumapatiënten toe over de werking van infraroodwarmte

De bevindingen zullen eerdaags worden gepubliceerd in vaktijdschriften. De pijnklachten nemen dikwijls toe bij koud en vochtig weer, bij vermoeidheid, bij ongewone of overmatige inspanningen en bij emotionele stress - infrarood verwarming onder vloerkleed. Door de toenemende pijnklachten ontstaat er nog meer stress, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat van pijn- stress- pijn De klachten verminderen bij warmte (bv

Fibromyalgie komt over de hele wereld voor naar schatting bij zo'n drie tot zes procent van de bevolking. Het grootste deel van de patiënten (tachtig tot negentig procent) zijn vrouwen, in de leeftijdscategorie van 25 tot 60 jaar. Hoewel er al veel onderzoek werd gedaan, is over de oorzaak van fibromyalgie nog niet veel geweten.

Infrarood Verwarming Thermostaat

Omdat niet de spieren zelf de spanning van de spieren regelen maar de hersenen, wordt de oorzaak nu in deze richting gezocht (infrarood verwarming onder vloerkleed). De hersenen regelen allerlei lichamelijke processen. Sommige processen kunnen we sturen met onze wil: we bewegen armen en benen omdat we dat zelf willen. Andere processen staan buiten onze wil, zoals hartslag, ademhaling, doorbloeding van de huid en spierspanning

De hersenen regelen dit automatisch, in nauwe wisselwerking met hormonale klieren en het afweersysteem. Als er iets mis is met de afstemming tussen deze systemen kunnen allerlei klachten ontstaan. Wisselwerking : Bij mensen met fibromyalgie zijn er soms veranderingen in deze wisselwerking tussen hersenen en hormonale klieren. Waardoor deze veranderingen ontstaan en hoe we ze kunnen beïnvloeden, is nog niet bekend.Sommige onderzoekers denken aan een verstoring van het mechanisme waarmee we alle prikkels filteren die vanuit de buitenwereld op ons afkomen (infrarood verwarming onder vloerkleed). We moeten deze prikkels wel selecteren omdat er anders te veel informatie op ons afkomt. Het zou kunnen zijn dat deze selectie minder goed gebeurt bij mensen met fibromyalgie

Kleine dingen ervaren we als pijnlijke kwesties, zonder dat daar controle over bestaat. Er zijn echter nog steeds geen harde onderzoeksresultaten bekend, die over deze theorieën uitsluitsel geven. Eigenlijk weten we nog maar weinig met zekerheid over de oorzaak. Wel is inmiddels duidelijk geworden dat fibromyalgie geen ontstekingsziekte is, niet tot schade leidt, en waarschijnlijk niet erfelijk is.

Dan wordt het moeilijker om bepaalde handelingen uit te voeren; soms hebt u minder controle over uw gewrichten. infrarood verwarming onder vloerkleed. Vooral langdurig en intensief gebruik van de spieren kan hevige pijn tot gevolg hebben; de spieren laten het dan even afweten. Aangepaste bewegingsvormen zijn van groot belang. De hersenen regelen velerlei lichamelijke processen

Mobiele Infrarood Verwarming

Andere processen gebeuren buiten de wil om, zoals hartslag, ademhaling, doorbloeding van de huid en spierspanning. Zij zijn wel van belang voor ons voortbestaan. De hersenen regelen dit automatisch, in nauwe wisselwerking met hormonale klieren en het afweersysteem (infrarood verwarming onder vloerkleed). Als er iets mis is met de afstemming tussen deze systemen kunnen allerlei klachten ontstaan

Stemmingswisselingen Opvliegers en zweetbuien, vooral 's nachts Depressies en angsten Pijn is het belangrijkste symptoom van fibromyalgie - infrarood verwarming onder vloerkleed (smart spiegel). Deze pijn gaat gepaard met stijfheid en gevoeligheid rond de gewrichten, spieren en pezen, en vooral dan in de nek, schouders, de bovenarmen en benen. Pijnklachten nemen dikwijls toe bij koud en vochtig weer, bij vermoeidheid, bij overmatige inspanningen en bij stress

De pijnklachten verminderen grotendeels na een sessie in een IR-cabine. Slaapstoornissen met vermoeidheid tot gevolg is een ander niet onbelangrijk symptoom. Slaapstoornissen worden vermeld bij meer dan 60% van de fibromyalgiepatiënten. Dit gaat meestal gepaard met vermoeidheid bij het opstaan, ochtendmoeheid. Ochtendstijfheid is eveneens een frequent voorkomende klacht bij fibromyalgiepatiënten : doordat de spieren 's nachts niet voldoende ontspannen ervaart de patiënt 's morgens een gevoel van stijfheid.

Letterlijk betekent Fibromyalgie: pijn in bindweefsel en spieren, beiden onderdelen van het bewegingsapparaat. Dit bewegingsapparaat bestaat uit harde en beweegbare delen. De harde delen, nl de botten, zorgen voor de stevigheid - infrarood verwarming onder vloerkleed. Spieren, pezen en gewrichten zorgen ervoor dat deze botten kunnen bewegen. Gewrichtsbanden en bindweefsel geven de gewrichten extra steun en stevigheid

Latest Posts

Infrarood Badkamer Verwarming

Published Jul 03, 24
7 min read

Algemene Voorwaarden - Extra Warmte

Published Jun 23, 24
7 min read